Veri gizliliği

Burada bulunuyorsunuz:

  • Veri gizliliği.

Veri gizliliğine ilişkin bilgiler

Charité – Universitätsmedizin özellikle hastaların, yönlendiricilerin, bilim insanlarının ve öğrencilerin, ayrıca, tüm uluslararası öbür internet kullanıcılarının bilgilendirilmesi amacıyla internet sayfaları işletir. Bu medya vasıtasıyla hedef grupları için, zamandan ve yerden bağımsız olarak, belirli bir yapıda, Charitée hakkında yardımcı bilgilere erişimin kolaylaştırılması amaçlanır. Diğer bilgilerin yanı sıra, belli konulara (örn. promosyon bürosu, öğrenim işleri şubesi, istasyon ekipleri vs.) ilişkin olarak, erişilebilirlik ve adrese ait ilgili hizmet irtibat bilgileriyle birlikte muhatap kişiler hakkındaki bilgiler mevcuttur.

Protokol oluşturma

Güvenlikle ilgili meydana gelen olaylar nedeniyle her erişimde charite.de alanı içerisindeki web sunucularına ilgili erişim verileri kaydedilir. Charité - Berlin Tıp Fakültesine ait web sunucuları, BT İşkolu tarafından işletilir. Bundan ayrı olarak başka web sunucuları doğrudan fakülteler, klinikler ve enstitüler tarafından işletilebilecek olup, bunlar, Charité - Berlin Tıp Fakültesinin web sunucusu için geçerli olan düzenlemelere uygun olarak çalışmak durumundadır.

Kullanılan erişim protokolüne bağlı olarak protokol veri kümesi şu içerikleri kapsayan bilgileri içermektedir:

  • istemci bilgisayara ait IP-adresi
  • istem tarihi ve saati
  • istemci bilgisayarın tarafından talep edilen erişim yöntemi/fonksiyonu
  • istemci bilgisayarın gönderdiği veri girişi değerleri (örn. dosya adı)
  • web sunucusunun erişim statüsü (dosya aktarıldı, dosya bulunamadı, komut yerine getirilmedi vs.)
  • dosyanın istendiği/dilenen fonksiyonun yapıldığı URL
  • Tarayıcı kimliği

Protokol oluşturmanın amacı

Kaydedilen veriler, web sunucusuna izinsiz erişim denemelerinin ve erişimlerin kimliklerinin saptanması ve bunların izlenmesi amaçlarına yönelik olarak kullanılır. Bundan başka veriler, web sunumunun optimizasyonu için anonimleştirilmiş erişim istatistiklerinin düzenlenmesi için kullanılır. Erişim profilleri düzenlenmemektedir. 

Saklama süresi

Protokole geçirilen veriler altı aylık süreyle saklanır; tespit edilen bir web saldırısı durumunda, saldıran aleyhinde hukuk davası veya cezai takibata yol açması hali dışında, veriler bu süre sonunda silinir.

Değerlendirme

Charité web portalinin değerlendirmesi, BT İşkolunun web sorumluları ve gerekli halde kliniklerin web sunucularının işletenleri tarafından, Charité - Berlin Tıp Fakültesinin yukarıda anılan işkolunun görevlendirmesiyle gerçekleştirilir.

Web sitesinde arama

Size web sitemizde optimum arama sonuçlarını sunabilmek için Internet arama motoru Google'ın verilerini kullanmaktayız.

Bunun için girdiğiniz aranacak kelimelerin önceden Google'a gönderilmeleri gerekmektedir. Ardından Internet arama motoru Google tarafından, aramanıza yönelik veriler size sonuç olarak sunulmaktadır.
Bu işlem esnasında IP adresinizin de Google'a aktarılmasının söz konusu olduğunu lütfen dikkate alınız.

Google veri koruma beyannamesini burada Opens external link in current windowbulabilirsiniz.

Etkin bileşenler

CharitéUniversitätsmedizin Berlin tarafından ayarlanan tanım bilgileri, yalnızca oturum süresi boyunca kullanıcıya ilişkin yapılandırma ayarlarının (örn. tercih edilen dil) müşteri tarafından kaydedilmesine hizmet eder. Tanım bilgilerimizi reddetmek hakkına ve olanağına sahipsiniz. Enformasyon sunumumuzu bu durumda da tam kapsamlı olarak kullanabilirsiniz, ancak işlevsel kapsamı sınırlıdır (web formları).

Veri iletişimi güvenliği

Eğer bize bir e-posta gönderirseniz e-posta adresiniz yalnızca sizinle yapılan yazışmalar için kullanılır.

İnternet ve e-posta yoluyla yapılan aktarımlarda veri güvenliği için herhangi güvence üstlenilmemektedir. Gizli bilgiler dahil olmak üzere, bir e-posta ve eklerinde içerilen bilgilerin aktarım sırasında ele geçirilmesi veya imha edilmesi, kaybedilmesi veya geç ulaşması riski vardır. Charité - Berlin Tıp Fakültesinin bu riski azaltmak için çaba göstermesine karşın, Charité - Berlin Tıp Fakültesi tarafından gönderilen bilgilerin, e-postalarının ve eklerinin virüs, solucan veya diğer zararlı öğeler kapsamadığı konusunda güvence vermemektedir.

Web Analizi ve Çerezler

Charité İnternet sitesi tarafından, bir İnternet analiz hizmeti olan Matomo kullanılmaktadır. Matomo ise, "çerezlerden" yararlanmaktadır. Bunlar, bilgisayarınızda muhafaza edilen ve bize İnternet sayfasının kullanılışına ilişkin analiz yapma imkanını tanıyan, metin dosyalarıdır. Çerezler vasıtasıyla üretilen kullanım bilgileri bu maksatla kendi sunucu bilgisayarımıza iletilmekte ve analiz amaçları için hafızaya alınmaktadır. Bu da bize, İnternet sitesini en iyi duruma getirme imkanını vermektedir.

Önemli:
IP adresiniz bu işlemde derhal anonimleştirilmektedir. Böylece bir kullanıcı olarak, kimliğiniz anonim kalmaktadır. Elde edilen bilgiler, üçüncü taraflara aktarılmamaktadır.

Tarayıcınızın ilgili ayarları üzerinden, çerez kullanımını engelleyebilirsiniz. Ancak bu durumda, bu İnternet sayfasının tüm fonksiyonlarından tam olarak yararlanamamanız söz konusu olabilir. Bu özellikle formları ya da giriş yapmayı ilgilendirir.

İtiraz:
Eğer ziyaretinizden hareketle oluşturulan bu bilgilerin depolanmasını ve değerlendirilmesini kabul etmiyorsanız, burada itiraz edebilirsiniz: Bu durumda tarayıcınıza "Opt-Out-Cookie" adı verilen bir çerez bırakılır ki, bunun sonucunda Matomo sizin açınızdan durdurulur.

Çerezlerinizi sildiğinizde, "Opt-Out-Cookie" adlı çerez de silinir ve tarafınızdan yeniden etkin hâle getirilmesi gerekir.


Veri gizliliği yetkilisi için irtibat

Janet Fahron

Official Data Protection OfficerCharitéUniversitätsmedizin Berlin
Reinhardtstr. 58
10117 Berlin

Posta adresi:Reinhardtstr. 5810117 Berlin

Rota / Kampüs planı